Introductory session for pyrography

צורב

Pyrography, introductory session

צריבה על עץ זו טכניקה לציור על עץ באמצעות קצה חוט להט השורף את העץ – בשליטה.
ניתן ליצור דוגמאות מורכבות ועשירות בצריבה בלבד או בשילוב צבע.
הדוגמאות יכולות לעמוד בפני עצמן או לשמש לעיטור פריטי עץ שונים.

 המפגש הבא מתוכנן ל – 26.4.21, פרטים בתחתית העמוד.

פרטים טכניים:

מפגשים מתקיימים בימי שני בערב, בין השעות 17:00-21:00

תאריך המפגש הבא :26.4.21

עלויות:

מחיר למשתתף במפגש המבוא, 300 ₪ כולל מע”מ וכולל חומרים.

הערות:

מספר המשתתפים מוגבל לששה.

קיום המפגש מותנה במספר המשתתפים.